שם
דואר אלקטרוני
התרשמות כללית מהאתר
התמצאות וניווט
עיצוב ונראות
על מה תשמח לקרוא עוד

11-11-2014

חדשות טובות למתרחצים במתחם המלונות של ים המלח!

לאחר מסע אורך ומפרך של הסברים, בדיקות, וכתיבת חוות דעת למשרד להגנת הסביבה- שוכנעו הרשויות לאשר את העתקת נקודת הזרמת מי הקולחין של המועצה האזורית תמר אל האגן הצפוני.

אישור זה מהווה אתנחתא הן לנופשים במלונות ים המלח, אשר מתרחצים מדי יום בחופי המלונות והן לתהליך הייצור במפעלי ים המלח.

במשך שנים, הוזרמו מי ביוב מטוהרים ממתקן הטיפול בשפכים הסניטריים של המועצה האזורית תמר לבריכה 5, המשמשת ים לכל דבר לנופשי בתי המלונות. מלבד אזור המתרחצים, ההזרמה היוותה סכנה גם לייצור במפעלי ים המלח. שיקוע הקרלניט בבריכות האידוי מתאפשר בודות לאידו והתרכזות התמיסות בבריכות. הזרמת הקולחין, זרם מתוק יחסית, לבריכה פוגמת בתהליך התרכזות התמיסות ובכך מסה נזק לייצור.

במפעלי ים המלח בוצעה עבודה מקיפה ומדוקדקת במטרה להוכיח כי הזרמת הקולחין לאגן הצפוני, לא תגרום כל נזק סביבתי. העבודה המאומצת שהושקעה נשאה פרי ובימים אלו מפעלי ים המלח בשיתוף המועצה האזורית תמר מקדמות את ביצוע הפרויקט שבמהלכו לא יוזרמו יותר מי הקולחין לאזור המתרחצים ולאזור הייצור.

Untitled

הוסף תגובה


דוח אחריות תאגידית